Католик Б.О., Мичуда З.Р. Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення. ...

УДК 681.335 (088.8)

Б.О. Католик1, З.Р. Мичуда1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиcка в Кєльцах, Польща

ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ЛОГАРИФМІЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ОГЛЯД. ЧАСТИНА 2

Запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтерполяційних АЦП з логарифмічною характеристикою перетворення.

The criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development interpolation ADC with logarithmic characteristic of conversion.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю