Столярчук П.Г., Походило Є.В., Барило Г.І., Бойко О.В. Підвищення температурної стабільності термостатованих насичених ...

УДК 621.317.727

П.Г. Столярчук, Є.В. Походило, Г.І. Барило, О.В. Бойко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕРМОСТАТОВАНИХ НАСИЧЕНИХ НОРМАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Розглянуто компенсаційні методи підвищення стабільності ЕРС насичених нормальних елементів.

Compensation methods of e.m.f. stability increasing of saturated normal elements are under consideration.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю