Ромака В.А., Домінюк Т.І., Стадник Ю.В., Ромака Л.П. Електронна структура та електрокінетичні дослідження ...

УДК 621.315.592

В.А. Ромака1, Т.І. Домінюк1, Ю.В. Стадник2, Л.П. Ромака2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський національний університет ім. І. Франка

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ TiNi1-XCoXSn

Розраховано розподіл електронної густини та досліджено температурні і концентраційні залежності питомого електроопору, коефіцієнта термо-ЕРС, структурні та енергетичні характеристики TiNi1-xCoxSn у діапазонах, Т = 80 ÷ 380 К, х = 0 ÷0,1.

The structural descriptions and density of electron states calculation, electrotransport and crystal structure characteristics of TiNi1-xCoxSn intermetallic semiconductor in ranges, T = 80 ÷ 380 K and x = 0 ÷ 0,1, respectively were investigated.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю