Горпенюк А.Я., Лагун А.Е., Максимович В.М. Синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів із змінною ...

УДК 621.374

А.Я. Горпенюк, А.Е. Лагун, В.М.Максимович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

СИНТЕЗ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ЗМІННОЮ РОЗРЯДНІСТЮ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ДВІЙКОВОМУ КОДІ

Досліджуються методи структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів із змінною розрядністю, які працюють в двійковому коді. Наведено рекомендації щодо використання критеріїв метрологічної доцільності у теорії структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів.

This article is devoted development the methods of pulse-number functional converters structural synthesis with a variable range, which work in a binary code. Recommendations are also resulted in relation to the use of metrology expedience criteria in the theory of pulse-number functional converters synthesis.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю