Погребенник В.Д., Романюк А.В. Експериментальні дослідження потенціалів іоноселективних електродів

УДК 621.317

В.Д. Погребенник, А.В. Романюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Експериментально досліджено потенціали іоноселективних електродів. Показано, що хлоридні, нітратні, фторидні, калій-, натрій-, срібні-, бром-іоноселективні електроди можна використати для експресного контролю вод.

Potentials ionselective electrodes are experimentally investigated. It is shown, that chloride, nitrate, fluoride, potassium, sodium, silver, bromine ionselective electrodes it is possible to use for the express control of waters.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю