Погребенник В.Д., Політило Р.В. Принципи побудови систем охоронної сигналізації

УДК 681.3

В.Д. Погребенник, Р.В. Політило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто принципи побудови систем охоронної сигналізації, особливості та способи застосування сучасних охоронних сповіщувачів, наведено їхню класифікацію; пропонується перелік вимог та завдань, які повинні враховуватись під час проектування та створення таких систем.

Principles of construction of the systems of the protective signaling, features and methods of application of modern protective sensors are considered, their classification is made; the list of requirements and tasks which must be taken into account at planning and creation of such systems is offered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю