Тишик І.Я., Совин Я.Р. Застосовування вейвлет-перетворення сигналів локації у доплерівських пристроях охоронних систем

УДК 681.325

І.Я. Тишик, Я.Р. Совин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ ЛОКАЦІЇ У ДОПЛЕРІВСЬКИХ ПРИСТРОЯХ ОХОРОННИХ СИСТЕМ

Запропоновано здійснювати оброблення прийнятого радіоімпульсу локації методом вейвлет-перетворення з метою покращаного оцінювання статичних і динамічних характеристик рухомих об’єктів. Наведено та проаналізовано результати моделювання оброблення радіоімпульсу локації вейвлет-перетворенням та на основі методу віконного перетворення Фур’є.

The received RF pulse processing in based on technique wavelet transform is proposed with purpose the improvement of estimation accuracy for static and dynamic characteristic of motion objects. The results of design RF pulse processing are resulted and analyzis in based on technique wavelet transform and based on technique windowed Fourier transform.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю