Бойко Т.Г. Відтворюваність визначення якісного рівня продукції

УДК 621.317.73

Т.Г. Бойко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО РІВНЯ ПРОДУКЦІЇ

Досліджено питання відтворюваності результатів оцінювання якісного рівня продукції, яка характеризує ступінь розбіжності результатів контролю того самого значення показника якості виробу двома різними засобами вимірювання, і є важливим параметром, що впливає на вірогідність отриманих результатів.

The matter of result reproducibility of production qualitative level estimation that characterizes the control result divergence degree of the same value of a product quality index by two different measuring tools and makes an important parameter, which affects the authenticity of gained results, is under consideration.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю