Столярчук П.Г., Гавронська Г.С. Використання статистичних методів для визначення оптимального об’єму контролю за критичними ...

УДК 378.1

П.Г. Столярчук, Г.С. Гавронська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБ’ЄМУ КОНТРОЛЮ ЗА КРИТИЧНИМИ КОНТРОЛЬНИМИ ТОЧКАМИ (КТК)

Запропоновано алгоритм для визначення оптимального об’єму контролю за критичними контрольними точками (КТК) за допомогою методу Парето. Описано джерела забруднень харчових продуктів і шляхи потрапляння небезпечних речовин в організм людини.

The article offers an algorithm for defining the optimal extent of control over the critical control points with the help of Pareto method. The sources of food pollution and the ways of penetrating of dangerous substances into the human body have been described here.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю