Свірщов В.О., Походило Є.В., Курдидик Р.В. Особливості діагностування стану вимірювальних та силових трансформаторів ...

УДК 621.317.1

В.О. Свірщов, Є.В. Походило, Р.В. Курдидик

Національний університет “Львівська політехніка”, НДКІ ЕЛВІТ

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТА СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ

Розглянуто особливості діагностування структур, що містять нелінійні елементи, призначені для використання на сигналах збудження великої потужності.

In this paper recommendations according diagnostic of devices with nonlinear elements for application under excitation power are given.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю