Бугайцова П.В., Яцук В.О., Костеров О.О. Особливості оцінювання ступеня непевності у вимірюванні звукового тиску ...

УДК 389.534.6

П.В. Бугайцова , В.О. Яцук , О.О. Костеров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
Державний науково-дослідний інститут “СИСТЕМА”

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ НЕПЕВНОСТІ У ВИМІРЮВАННІ ЗВУКОВОГО ТИСКУ В АКУСТИЧНОМУ ЕТАЛОНІ

Розглянуто особливості оцінювання невизначеності еталона звукового тиску в повітряному середовищі. За допомогою методу Монте-Карло виконано моделювання розподілу густини ймовірності вихідної величини при зміні невизначеності вхідних величин: температури, тиску та вологості при 100000 “спостереженнях”.

The verification peculiarity of uncertainty of standard of pressure in an air are considered. Simulation of probability density distribution of output quantity have been conducted at a change of uncertainty of input quantities: temperature, pressure and humidity at 100000 “trials”.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю