Обух І.Я., Яцук В.О. Шляхи вдосконалення нормативно-технічної бази систем індивідуального обліку природного газу

УДК 621.317

І.Я. Обух, В.О. Яцук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Розглянуто і проаналізовано нормативну основу метрологічного забезпечення вимірювання природного газу. Проаналізовано причини нераціонального споживання газу, його заощадження у житлово-комунальному і побутовому господарстві. Запропоновано методи удосконалення нормативно-технічної бази.

In the article the normative base of metrological assurance of natural gas measurements are considered and analyzed. The reasons of no effective gas using are analyzed. The methods of the improvement of the normative and technical bases are proposed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю