Мотало А.В. Комплексне оцінювання якості природного газу як електроносія

УДК 658.56 : 536.66

А.В. Мотало

Газопромислове управління “Львівгазвидобування”

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК ЕНЕРГОНОСІЯ

Описана методика оцінювання якості природного газу як енергоносія. Методика ґрунтується на використанні віртуальної міри якості газу та зваженої евклідової моделі багатовимірного шкалювання.

In the article the technique of quality estimation of natural gas as an energy carrier is described. The technique is based on using of natural gas virtual quality measure and weighted Euclidean model of multidimensional scaling.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю