Міхалєва М.С., Кутенська О.В. Дослідження сучасного стану метрологічного забезпечення, нормування якості харчової ...

УДК 006.015.8+628.1+621.37/.39; 621.317; 621.37/39.

М.С. Міхалєва, О.В. Кутенська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇЇ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ В УКРАЇНІ

Описано сучасні проблеми якості харчової продукції в Україні, розглядаються основні недоліки нормування і напрями вдосконалення метрологічного забезпечення її оцінювання.

Іn the article there are the described modern problems of quality of food products in Ukraine, the indicated basic lacks of setting of norms and ways of perfection of the metrology providing of its evaluation.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю