Чабан О.П. Векторний метод оцінювання якості послуг

УДК 621.311.25

О.П. Чабан

Україна, м. Львів, ДНДІ “Система”

ВЕКТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

Описано новий метод числової оцінки якості послуг – векторний метод. Наведений приклад оцінювання якості послуг, що надають супермаркети. Цей метод можна використовувати також для оцінювання якості продукції.

New method of service quality digital estimation – a vector method – is notified in the article. The presented example of service quality evaluation is made in terms of supermarket service. This method could be used for production quality estimation as well.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю