Влах Г.І., Мичуда З.Р. Аналого-цифровий перетворювач електроенергії зі зменшеним часом перевірки

УДК 681.335 (088.8)

Г.І. Влах1, З.Р. Мичуда1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиска в Кєльцах, Польща

АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗІ ЗМЕНШЕНИМ ЧАСОМ ПЕРЕВІРКИ

Запропоновано новий принцип побудови АЦПЕ, що ґрунтується на зміні коефіцієнта перетворення тракту вимірювання, і розглянуто особливості його реалізації.

New principle of construction of ADCE, which is based on the change of coefficient of transformation of measuring highway, is offered in the article, and the features of his realization are considered.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю