Колодій З.О., Депко П. Механічне моделювання флікер- складової спектра

УДК

З.О. Колодій, П. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕХАНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФЛІКЕР-СКЛАДОВОЇ СПЕКТРА

Створена механічна модель хаотичного руху кульок у замкненій коробці з метою підтвердити адекватність комп’ютерної моделі. Виконаний пошук та аналіз факторів, що впливають на характер флікер-складової енергетичного спектра.

The mechanical model of chaotic motion of balls the closed box is created with the purpose of confirming adequacy of computer model. The search and analysis of factors which have an influence on the flicker-constituent character of power spectrum is conducted.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю