Дейнека Р.М. Виявлення і реєстрація внутрішніх дефектів сталевих конструкцій на паперовому носії

УДК 620.179.143

Р.М. Дейнека

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра приладів точної механіки

ВИЯВЛЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ДЕФЕКТІВ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПАПЕРОВОМУ НОСІЇ

Метою розробки є вдосконалення електромагнітного способу неруйнівного контролю сталевих конструкцій, що полягає у створенні способу безпосередньої реєстрації підповерхневих і внутрішніх дефектів на паперовому носії. Наведено функціональний опис макета експериментальної установки і послідовність виконання контролю.

The aim of the real development is a electromagnetical method of steel constructions non-destructive testing, which consist in creation of immediate registration of undersurface and internal defects on the paper carrier method. The functional description of experimental set model and sequence test carrying out was adduced.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю