Байцар Р.І., Круглова О.А. Розмежування різновидів мінеральної води у вітчизняних стандартах

УДК 664:006

Р.І. Байцар, О.А. Круглова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

РОЗМЕЖУВАННЯ РІЗНОВИДІВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ У ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТАХ

Описано історію утворення терміна “мінеральна вода”, а також доведено необхідність розділення цього поняття для усунення розбіжностей під час розроблення нового стандарту.

History of “mineral water” term appearance is described and to avoid confusion and in the process of new standard developing, the necessity of this notion differentiation is proved.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю