Мосоров В.Я., Панський Т.І. Нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями

УДК 681.3.06

В. Я. Мосоров, Т. І. Панський
Лодзький технологічний університет, Польща

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

© Мосоров В. Я., Панський Т. І., 2014

Описано нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями. Основну увагу звернено на можливості полегшеного управління комп’ютером з використання нових інформаційних технологій, а також комунікаційні можливості людей з обмеженими можливостями з усього світу за допомогою комп’ютерів. Класифіковано нові технології для людей з обмеженими можливостями, описано та вибрано програмні засоби та пристрої для полегшення використання комп’ютера.
Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, програмне забезпечення, інформаційні технології.

This paper describes new informatics technologies for the persons with disabilities. This paper focuses on the possibilities of easier computer management with using new informatics technologies and also communication capabilities of people with disabilities around the world using computers. New technologies for people with disabilities have been classified in this paper. Based on this classification software and devices to facilitate the use of computer have been described and selected.
Key words: persons with disabilities, programs, informatics technologies.

Література – 8