Тмєнова Н., Сусь Б. Алгоритм компонентного аналізу формульних виразів для систем електронного тестування знань

УДК 709.4;710.5

Н. Тмєнова, Б. Сусь
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АЛГОРИТМ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУЛЬНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ

© Тмєнова Н., Сусь Б., 2014

Пропонується методика перевірки завдань з математичних дисциплін під час тестування в електронних навчальних середовищах. Розроблено алгоритм компонентного аналізу формульних виразів та їх індексування для автоматичної обробки. Запропонований підхід дає можливість урізноманітнити типи тестових запитань та реалізувати їх перевірку в комп’ютерних системах.
Ключові слова: автоматичний аналіз, тестування, формульні вирази.

Principles of knowledge examination of mathematical subject testing in e-learning environments have been developed. Component analysis and formula expression indexing algorithm for automatic analysis is suggested. This approach allows to diversify the types of questions for consequent verification and implementation in computer systems.
Key words: automatic analysis, testing, formula expressions.

Література – 4