Гатальська Н. В. Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle

УДК 004.92:712 (042.4)(084):378

Н. В. Гатальська
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ ДИСЦИПЛІН ОБРАЗОТВОРЧОГО БЛОКУ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE

© Гатальська Н. В., 2014

Наведено результати аналізу особливостей створення електронних курсів дисциплін “Основи образотворчого мистецтва” і “Ландшафтна графіка”, методичні підходи до їх використання студентами стаціонарної та заочної форми навчання.
Ключові слова: електронно-навчальний курс на базі Moodle, дисципліни образотворчого блоку, дистанційне навчання.

Presented the analysisresults of the electronic courses creation peculiaritiesof the disciplines “Basics of Fine Arts”, “Landscape graphic”and the methodological approaches to their use by students of all education forms.
Key words: electronic course based on Moodle, fine arts block discipline, distant education.

Література – 5