Стефанович Т. О. Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі

УДК 378.14, 004.9

Т. О. Стефанович
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ AUTODESK У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

© Стефанович Т. О., 2015

Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk у процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.
Ключові слова: Autodesk, AutoCAD, машинобудування, система автоматизованого проектування, навчальний процес.

This paper is devoted to the application of the Autodesk software into studies of mechanical engineers on the Department of Mechanical engineering Lviv Polytechnic National University.
Key words: Autodesk, AutoCAD, mechanical engineering, computer-aided design, learning.

Література – 5