Кричковська А. М., Паращин Ж. П., Швед О.В., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Новіков В. П. Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури

УДК 615.15:37.02:614.2.003.13

А. М. Кричковська, Ж. П. Паращин, О. В. Швед, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, В. П. Новіков
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Кричковська А. М., Паращин Ж. П., Швед О. В., Губицька І. І., Болібрух Л.Д., Новіков В. П., 2014

Проаналізовано результати дослідження складності текстів роботи “Екологічна біотехнологія” авторів О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровської-Порохнявець, В. П. Новікова за допомогою удосконаленої програми “Читанка”. Доведено доцільність визначення експериментального індексу читабельності з метою встановлення доступності текстів навчальних посібників та їх відповідності належному науково-методичному рівню.
Ключові слова: рівень складності, програма “Читанка”, індекси читабельності, спеціальна література, якість національної освіти.

The results of the study of complexity texts of textbook “Environmental Biotechnology” (authors Shved O.V., Mykoliv O.B., Komarovska-Porohnyavets A.Z., Novikov V.P.) using the enhanced “Reader” are analysed. The expediency of experimental determination of index of readability to determine the availability of textbooks texts and their compliance with the appropriate methodological level is proved.
Keywords: difficulty level, software “Reader”, index of readability, specialist literature, the quality of national education.

Література – 11