Чайківська Р. Т., Чайківський Т. В. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни

УДК 378.046.4

Р. Т. Чайківська, Т. В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОКРАЩЕННЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ МЕТОДАМИ АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИСЦИПЛІНИ

© Чайківська Р. Т, Чайківський Т. В., 2014

Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів та викладення матеріалу з метою покращення освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для покращення засвоєння матеріалу студентами та їх успішності. Основну увагу звернено на ті активні компоненти електронної дисципліни, які вимагають зворотного зв’язку.
Ключові слова: завдання, самопідготовка, відгук, оцінка.

The introduction of innovative technologies and methods in distance learning system for training students and presentation of the material in order to improve the educational process. These methods use active part e- course to improve the learning of students and their success. Special attention paid to those active components electronic disciplines that require feedback.
Key words: assignment, self-study, feedback, grade.

Література – 4