Символьний аналіз лінійних електричних кіл у частотній області. Постійні та змінні параметри

Шаповалов Ю. І.
Код: 978-617-607-640-7
Монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 324 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:120,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено основи символьного аналізу лінійних електричних кіл як з постійними, так і зі змінними параметрами. Перевага такого підходу у тому, що він є поширенням добре відомої теорії лінійних кіл з постійними параметрами на випадок кіл зі змінними параметрами. Пропонований підхід спрямований на опис процесів у частотній області, а перехідні процеси можна визначити за оберненим перетворенням Лапласа. Лінійні кола зі змінними параметрами, за аналогією з колами з постійними параметрами, у частотній області описуються системами лінійних алгебраїчних рівнянь, невідомими у яких є напруги чи струми кола. Параметричні елементи представляються незалежними чи керованими джерелами або параметричними двополюсниками. Метою символьного аналізу є побудова та використання моделей кіл для випадку, коли частину чи всі параметри кола задано символами, а числові значення символам присвоюються на останніх етапах розрахунків. Важливою відмінністю запропонованого підходу є також описаний метод оцінювання асимптотичної стійкості параметричних кіл, який за аналогією з постійними колами оснований на визначенні коренів знаменників передавальних функцій.
Монографія буде корисною для радіоінженерів під час розроблення вузлів систем, параметри яких змінюються у часі зі швидкостями, що сумірні або більші за швидкості зміни вхідних сигналів, а також для студентів та аспірантів радіотехнічних спеціальностей.

Передмова

Вступ

Про автора