Вийшов друком новий випуск серії «Світ маркетингу і логістики»

Випуск дев'ятий серії – підручник Євгена Крикавського «Логістика для економістів» – присвячено 170-річчю Національного університету «Львівська політехніка» і 70-річчю кафедри маркетингу та логістики.

Видання спирається на концепції багатьох відомих дослідників логістики. Перші розділи присвячено теорії логістики: концепція логістики, логістичні потоки, логістичні системи і логістичне управління. Засвоєння цього матеріалу створює базові знання науки логістики. Наступні розділи стосуються фазових підсистем логістики промислового підприємства, хоч вони придатні і для прийняття логістичних рішень для будь-яких підприємств. Ще два розділи охоплюють сферу дистрибуції товарів і актуалізують дві найважливіші функціональні підсистеми логістики: транспортування і утримання запасів. Завершує підручник виклад економічних та організаційних засад логістики.

ЛОГІСТИКА – це мистецтво переміщення матерії в часі та просторі, – таке крилате визначення знаходимо у «Словнику економічної афористики». Пропонуємо Вашій увазі попередні випуски серії:
Маркетинговий менеджмент
Економіка логістики
Маркетингова інформація
Інвестування у логістичні системи