Бігун Г. В. Інформаційна технологія рекурентного аналізу часових послідовностей

УДК 519.7
Г. В. Бігун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
© Бігун Г. В., 2014
Розглянуто процес виникнення та становлення інструменту рекурентних діаграм. Описано метод побудови рекурентних діаграм на основі часових послідовностей. Показано та проаналізовано зміну рекурентних діаграм залежно від вхідних параметрів.
Ключові слова: нелінійна динаміка, часові послідовності, рекурентні діаграми.
The recurrence plots tool origination and foundation process is considered. Construction method of recurrence plots based on time series is described. Recurrent plots dependence on the input parameters is analyzed and shown.
Key words: nonlinear dynamics, time series, recurrence plots.
Література – 20