Бісікало О. В., Кириленко Г. О. Метод формального визначення якості допису на спеціалізованих сайтах

УДК 004.021
О. В. Бісікало, Г. О. Кириленко
Вінницький національний технічний університет
МЕТОД ФОРМАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОПИСУ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ САЙТАХ
© Бісікало О. В., Кириленко Г. О., 2014
Розглянуто метод формального визначення якості посту на основі множини вибраних параметрів. Для вирішення цієї проблеми пропонується застосувати Java-бібліотеку Jsoup для парсингу HTML-коду, а також засоби Matlab для побудови дерева рішень, що використовується для визначення показника якості посту.
Ключові слова: пост, парсинг, Jsoup, Matlab, дерево рішень.
Post quality assessing algorithm based on the set of chosen parameters is considered in the article. To solve the problem the following next instruments will be used: Java library called Jsoup for HTML-code parsing, and Matlab tools for building the decision tree for post quality assessing.
Key words: post, parsing, Jsoup, Matlab, decision tree.
Література – 10