Вовнянка Р. В., Оборська О. В. Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання

УДК 004.89
Р. В. Вовнянка, О. В. Оборська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА НА ОСНОВІ СТИМУЛЮЮЧОГО НАВЧАННЯ
© Вовнянка Р. В., Оборська О. В., 2014
Розглянуто моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання. Наведено відповідні алгоритми, які використовують для моделювання поведінки таких агентів.
Ключові слова: інтелектуальний агент, модель кінцевого горизонту, індекси розподілу Гіттінса, динамічне програмування, марковський процес.
The article deals with modeling the rational agent behavior based on incentive learning. Matching algorithms that are used to model the behavior of agents are introduced.
Key words: rational agent, model finite horizon, Gittins allocation indices, dynamic programming, markov process.
Література – 11