Гринчишин Т. М., Кіт Г. В. Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку

УДК 004.716
Т. М. Гринчишин, Г. В. Кіт
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
Івано-Франківська філія, кафедра інформаційних технологій та програмування
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ ЛАЗЕРНИХ СИСТЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
© Гринчишин Т. М., Кіт Г. В., 2014
Здійснено детальний аналіз застосування лазерних систем у різних сферах. Проаналізовано функціонування системи лазерного зв’язку та обґрунтовано методику бісигнальної передачі даних в оптичному каналі. Запропоновано структурну схему процесора формування оптичних сигналів та діючу макетну установку бісигнального оптичного ретранслятора.
Ключові слова: лазер, безпровідні системи, оптичний передавач, оптичний канал.
This article provides a detailed analysis of the laser systems in various fields. The system for laser communication is analyzed. The method of bisignal data transfer in the optical channel is justified. A block diagram of the processor forming optical signals is suggested. The operating mock bisignal optical transmitter installation is introduced by the authors in the article.
Key words: laser, wireless systems, optical transmitter, optical channel.
Література – 9