Грицик В. В., Грицик В. В. Оцінювання якості зображення при розв’язуванні задач автоматичного опрацювання образів

УДК 004
В.В. Грицик1, В.В. Грицик2
1Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
2Національний університет “Львівська політехніка”
ОСНОВНІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ АВТОМАТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ОБРАЗІВ
© Грицик В. В., Грицик В. В., 2014
Розглянуто основні методи оцінки якості зображень. У роботі вибрано основні інформаційні параметри на основі яких створюються міри оцінки якості зображень.
Ключові слова: сучасні методи опрацювання оцінки зображень.
This paper discusses the basic methods of evaluating image quality. The basic information parameters for establishing measures in evaluation of the quality of images have been outlined.
Key words: modern methods of image quality evaluation.
Література – 41