Кісь Я. П., Чирун Л. Б., Фольтович В. М. Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети

УДК 004.738.5
Я. П. Кісь, Л. Б. Чирун, В. М. Фольтович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТИ
© Кісь Я. П., Чирун Л. Б., Фольтович В. М., 2014
Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: контент, аналіз контенту, інформаційний ресурс, система управління контентом.
This article is presented the content analysis techniques for online newspapers. The model describes the processing of information resources in content analysis and automation technology simplifies content management. In this paper are analyzed the basic problem of the syntactic and semantic analysis of content and functionality of content management services.
Key words: content, analysis of content, information resource, content management system.
Література – 11