Ковалик М. І., Камінський Р. М. Організація багатопотоковості на мобільній платформі Аndroid

УДК: 004.451.45, 004.451.8
М. І. Ковалик, Р. М. Камінський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОПОТОКОВОСТІ НА МОБІЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ ANDROID
© Ковалик М. І., Камінський Р. М., 2014
Опрацьовано й описано основні проблеми організації багатопотокової роботи у системі Android. Розглянуто основні варіанти кооперації фонових потоків та головного потоку програми, а також висвітлено переваги і недоліки кожної з моделей взаємодії.
Ключові слова: Android, опрацьовувач, координатор, багатопотоковість, асинхронне завдання.
In the article the main problems of the multi-threading organization in Android are processed and described. The basic options for cooperation of background threads and the main UI-thread of the program are considered and the advantages and disadvantages of each model interaction are highlighted.
Key words: Android, Concurrency, Multithreading, Handler, Coordinator, Asynchronous Tasks.
Література – 9