Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст

Нахлік Є. К.
Код: 966-02-2625-Х (серія), 978-966-02-7491-4 (випуск 21)
Наук. ред. В. Панченко ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2015. 544 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа. (Серія «Літературознавчі студії» ; випуск 21).
Ціна:120,00грн.
Weight: 0 кг

У комплексній синтетичній монографії переосмислено, узагальнено й підсумовано основні дотеперішні (двохсотлітні) здобутки й дискусійні питання в освоєнні та дослідженні літературної спадщини Івана Котляревського. Систематизація набутків попередників поєднується із критичним підходом до їхніх спостережень та висновків, принагідними уточненнями та власними новаторськими інтерпретаціями, скрупульозна фактографія – з осмисленням та переосмисленням фактів і явищ, занурення у деталі – з концептуальними узагальненнями. В центрі дослідницької уваги – художній світ Котляревського, перелицьований з інших літературних явищ. Розгляд творчості письменника поставлено в широкий західно-, центрально- і східноєвропейський контекст. Більшу увагу, ніж доти, звернуто на національну проблематику творів, їх політично-історичне тло.
Книжка слугуватиме надійним і цікавим путівником по творах І. Котляревського. Призначена для фахових читачів гуманітарного профілю (літераторів і літературознавців, фольклористів, мовознавців, компаративістів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, театрознавців, університетських викладачів, студентів, учителів), а також для всіх допитливих, хто хоче більше і глибше пізнати художній світ першого класика нового українського письменства.

Зміст

Передмова (фрагмент)