Каніщева О. В., Медведська А. В., Панчул А. О. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів

УДК 519.7
О. В. Каніщева, А. В. Медведська, А. О. Панчул
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ЕМОЦІЙНОГО МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ДОДАТКАХ АВТОМАТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТІВ
© Каніщева О. В., Медведська А. В., Панчул А. О., 2014
Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналізовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких їх визначають у тексті. Запропоновано використання нотацій Бекуса–Наура для виділення емоційних елементів. Програмно реалізовано запропонованих підхід за допомогою мови програмування Java.
Ключові слова: автоматична обробка природної мови, Sentiment Analysis, емоційні елементи, тональність, форма Бекуса–Наура.
The paper deals with the means of expression of emotions in the language of the Internet. The existing methods of extraction of emotional elements in the text, as well as systems that implement the analysis of the emotional elements were analyzed in the article. Features of emotional elements are described, by means of which they are defined in the text. The use of the notation of Backus-Naur form to highlight the emotional elements was proposed in the paper. The proposed approach was implemented using the Java programming language.
Key words: automatic natural language processing, Sentiment Analysis, emotional elements, tonality, the Backus-Naur form.
Література – 16