Волощак О. В., Марковець О. В. Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей

УДК 004.9
О. В. Волощак,О. В. Марковець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
КОНЦЕРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕСУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ
© Волощак О. В., Марковець О. В., 2014
Проаналізовано необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій для ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу загалом.
Ключові слова: туристичний бізнес, інформаційні технології, консолідований інформаційний ресурс, веб-сайт, туристична подорож.
The article analyzes the need for the introduction of modern information technologies for effective performance of a tour operator and the whole tourism business in general.
Keywords: tourism business, information technology, consolidated information resource, website, tour trip.
Література – 5