Конфліктологія та теорія переговорів

Луцишин Г. І.
Код: 978-617-607-731-2
Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 200 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:98,00грн.
Weight: 0 кг

Розкрито теоретичні й практичні проблеми конфліктології як науки, що вивчає сутність, природу й механізми різноманітних конфліктів, а також технології переговорів як одного з основних засобів вирішення конфліктів. Посібник містить питання для самоконтролю, літературу до тем, словник, характеризується лаконічністю викладу матеріалу, що сприятиме ефективному засвоєнню знань студентами з курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти України, зокрема для майбутніх фахівців із міжнародних відносин, а також усіх, хто цікавиться проблемами конфліктології.

Зміст