Про Humanitarian Vision (Гуманітарні візії)

Головний редактор
д.політ.н., проф. Турчин Я. Б.

Відповідальнісекретарі
к.філос.н., доц. Паньків О. В.
к.політ.н., доц. Бучин М. А.