Типи будинків та архітектурні конструкції

Бойко Х. С.
Код: 978-617-607-778-7
Навчальний посібник. Друге видання, доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 204 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:184,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто типи будинків, класифікацію та основні відомості про будівлі і споруди. Описано архітектурно-конструктивну структуру споруди, наведено головні конструктивні елементи житлових та громадських будівель, а також основні вимоги до них. Висвітлено основні тенденції в архітектурі та будівництві, проблеми ревіталізації історичних промислових будівель зокрема. Матеріал видання ґрунтується на чинних в Україні нормативних документах. Стисло подані необхідний теоретичний матеріал, основні архітектурні терміни та визначення.
Посібник ілюстрований схемами, рисунками, кресленнями, таблицями.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за базовим напрямом 6.020207 “Дизайн”. Буде корисним студентам під час виконання самостійних позааудиторних робіт, курсового проектування, підготовки до контрольних робіт, іспиту а також дипломного проектування на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

Зміст

Передмова

Про автора