Лінда С. М. Метод стилізації в архітектурі історизму

УДК 72.01(03)
С. М. Лінда
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

МЕТОД СТИЛІЗАЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ
© Лінда С. М., 2015
У статті розглянуто метод стилізації в архітектурі історизму, де стилізація постає не лише як метод формоутворення, але і як спосіб репрезентації власного ставлення до минулого, як його семантико-аксіологічна інтерпретація.
Ключові слова: історизм, архітектура, стилізація, циклічна модель історичного руху.

Література – 28