Жовква О. І. Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури

УДК 726.7:727.4
О. І. Жовква
Київ, міська держ. адм.
департамент містобудування та архітектури

ЗМІСТОФОРМИ МЕЧЕТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ
© Жовква О. І., 2015
Приділено увагу питанню дослідження формотворення в сучасній мусульманській культовій архітектурі в контексті усталених традицій, а також із врахуванням новітніх тенденцій, пошуків інтернаціональної архітектури сакральних споруд. Розглянуто питання мистецького оздоблення інтер’єрів мусульманських культових споруд (мечетей).
Ключові слова: мечеть, медресе, міхраб, кібла.

Література – 22