Крамарчук Х. П. Феномен поетичного образу в сучасній теорії архітектури

УДК 7.01 + 72.01
Х. П. Крамарчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут Архітектури Кафедра ДОА

ФЕНОМЕН ПОЕТИЧНОГО ОБРАЗУ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ
© Крамарчук Х. П., 2015
Розкрито питання становлення категорії поетичного образу в архітектурно-предметному середовищі.
Ключові слова: поетичне мислення, поетичний образ, художній образ, духовно-матеріальна природа, символ, Істина, буття.

Література – 47