Пшевлоцка-Сьонек Р. Львівська житлова архітектура зламу ХІХ–ХХ століть

УДК 711
R. Przewłocka-Sionek
Technical University of Łódź,

LVIV’S RESIDENTIAL ARCHITECTURE FROM THE TURN OF THE 19TH/20TH CENTURY
© Przewłocka-Sionek R., 2015
Розглянуто дуже важливий період у розвитку львівської житлової архітектури –злам ХІХ–ХХ століть. Проаналізовано нові архітектурні вирішення, які залежали від нових конструкцій та нових потреб мешканців.
Ключові слова: архітектура, житлові будинки, розвиток, фасади, деталь.

Література – 5