Баб’як В. І. Інтеграція мігранта у суспільство через спеціально розроблені типи житла

УДК 728
В. І. Баб’як
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ІНТЕГРАЦІЯ МІГРАНТА У СУСПІЛЬСТВО ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ ТИПИ ЖИТЛА
© Баб’як В. І., 2015
Стаття розглядає проблеми створення та реалізації в Україні типів житла для мігрантів, що інтегрується в структуру житлової забудови. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду запропоновано моделі житла, котрі можна адаптувати під потреби житла для мігрантів.
У дослідженні розглянуто передумови створення і формування різних типів житла для мігрантів, а також чинників, котрі впливають на формування житла для мігрантів у структурі житлової забудови. На основі перелічених чинників запропоновано моделі архітектурно-планувальних вирішень і варіанти їх інтеграції у житлове середовище.
Ключові слова: житло для мігрантів, типи житла, ґеттоїзація, інтеграція у суспільство.

Література – 5