Проскуряков В. І., Тимовчак І. Ю. Узагальнення досвіду проектування та будівництва об’єктів для дипломатичної діяльності в Україні та за кордоном

УДК 725

В. І. Проскуряков, І. Ю. Тимовчак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
© Проскуряков В. І., Тимовчак І. Ю., 2015
Автор узагальнив попередні результати комплексного дослідження українського та світового досвіду проектування об’єктів для дипломатичної діяльності, що дало змогу встановити тенденції формування архітектури та напрямок їх діяльності, що підтвердило важливість створення таких представництв для розвитку дипломатії та створення позитивного іміджу України у світі.
Ключові слова: проектування, дипломатичне представництво, консульство, посольство, принципи типології, архітектурний образ.

Література – 13