Бойко О. Г., Погранична І. І. Палацово-паркові ансамблі Якуба Кубіцького на Волині. Архітектурні особливості, пропозиції до реставрації

УДК 72.01 (477)

О. Г. Бойко, І. І. Погранична
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ПАЛАЦОВО-ПАРКОВІ АНСАМБЛІ ЯКУБА КУБІЦЬКОГО НА ВОЛИНІ. АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО РЕСТАВРАЦІЇ

© Бойко О. Г., Погранична І. І., 2015

На основі іконографічних, картографічних матеріалів та натурних обстежень проведено стилістичний, композиційний та конструктивний аналіз ампірових палацово-паркових комплексів на Волині та визначено архітектурні особливості палаців авторства Якуба Кубіцького. Розроблено програму збереження, консервації та реставрації палацово-паркового ансамблю у с. Самчики Хмельницької обл.
Ключові слова: палацово-паркові комплекси, ампір, архітектурні твори, палац, збереження, реставрація.

Кількість посилань 11