Бойко О. Г., Хохонь М. Особливості сакрального простору монастиря оо. Домініканів у Підкамені

УДК 726.3(477.4)

О. Г. Бойко, М. Хохонь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ОСОБЛИВОСТІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МОНАСТИРЯ ОО. ДОМІНІКАНІВ У ПІДКАМЕНІ

© Бойко О. Г., Хохонь М., 2015

У статті досліджено сакральний простір Підкаменя, сформований Домініканським монастирем та каплицями, розташованими поза межами монастирського комплексу. На основі бібліографічних та іконографічних матеріалів, а також проведених натурних обстежень висвітлено історичні та архітектурні особливості каплиць.
Ключові слова: сакральний простір, каплиця, монастир, домінікани, ліхтар, фронтон, склепіння, пілястра, консервація, реставрація.

Кількість посилань 16