Рибчинський О. В. Ринкові площі в композиційно-планувальній структурі історичного міста

УДК 711.424

О. В. Рибчинський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

РИНКОВІ ПЛОЩІ В КОМПОЗИЦІЙНО-ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

© Рибчинський О. В., 2015

Розглянуто питання типології взаємозв’язків ринкової площі та композиційно-планувальної структури історичного міста, а також відображення видів функ¬ціонального призначення в архітектурі центрів історичного міста.
Ключові слова: ринкова площа, композиційно-планувальна структура історич¬ного міста, функціональне призначення площі.

Кількість посилань 41