Мигаль С. П., Дида І. А., Казанцева Т. Є. Основи формотворення і проектування об’єктів предметного біодизайну

УДК 749:57.01
С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ОСНОВИ ФОРМОТВОРЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРЕДМЕТНОГО БІОДИЗАЙНУ

© Мигаль С. П., Дида І. А., Казанцева Т. Є., 2015

Окреслено основні об’єкти предметного біодизайну, виділено основні прийоми їх проектування та визначено основні тенденції формотворення для кожного типу виробів.
Ключові слова: предметний біодизайн, біодизайн меблів, біодизайн світильників.

Кількість посилань 14